Oversikt over
alle funksjoner

planr tilbyr en hel rekke med funksjoner som sammen skaper en komplett digital arbeidsplass.

01 - 09

Dashbord

09 - 18

CRM

18 - 26

HR

26 - 45

Arbeid

45 - 52

Økonomi

52 - 62

Andre funksjoner