Arbeidsplassen

Tid før pause

På tide med en pause.

Sett deg oppgaver for dagen