fbpx

Viktigheten av en effektiv HR-avdeling

Innhold

‘’Menneskelige ressurser (HR) er avdelingen av en virksomhet som er siktet til å finne, screene, rekruttere og trene jobbsøkere, samt administrere ansattes fordelsprogrammer. HR spiller en nøkkelrolle i å hjelpe bedrifter med å håndtere et raskt skiftende forretningsmiljø og en større etterspørsel etter kvalitetsmedarbeidere i det 21. århundre.’’ (Investopedia, Human Resources)

I denne artikkelen utforsker vi 10 kritiske prosesser til en HR-avdeling. 

Å forbedre disse prosessene er vanligvis HR eller lederens ansvar. Denne forbedringen krever tilpasning av prosessen for å:

  • Skape positive medarbeideropplevelser
  • Redusere feil og forbedre nøyaktigheten
  • Forbedre responstidene
  • Gjør prosessene mer brukervennlige og effektive

For å forbedre menneskelige ressursprosesser kan HR bruke vanlige verktøy som skjemaer, visualiseringer (flytskjemaer eller støttedokumenter) eller programvare som automatiserer deler av eller hele prosessen. Kobling av prosesser og integrering av verktøy er avgjørende for å nå alle målene som er nevnt tidligere.

Hva er HRM?

HR-prosesser er omfattende og berører mange ulike segmenter av virksomheten din. Human resources management, er en strategisk tilnærming til å overvåke alle menneskene og prosessene som hjelper virksomheten din å drive.

Uten et system for å administrere disse prosessene, kan HR-teamet fort bli overveldet av uorden, unødvendig repetisjon og mangel på konsistens. 

Det er mange menneskelige ressursprosesser som teamet ditt ønsker å administrere, og de vil endre seg som svar på bedriftens vekst, offentlige forskrifter og trender i markedet.

1. Rekruttering

Rekruttering er prosessen å tiltrekke kvalifiserte kandidater til intervju med (og potensielt jobbe for) din bedrift. HR eier alle nødvendige trinn for å rekruttere. Dette inkluderer å legge ut jobber på nettsteder, utvikle kompensasjonspakker mv.

Det er viktig at disse trinnene spores gjennom en programvare som kan standardisere en prosess der mye informasjon samles inn, for å sikre at det ikke går tapt.

HR må også gjennomgå hver søknad, finne den beste tilpasningen, gjennomføre telefonskjermer, planlegge (og noen ganger gjennomføre) formelle intervjuer, sette i gang bakgrunnssjekker og utarbeide utkast til innledende tilbud.

2. Onboarding

Onboarding er prosessen å integrere nye ansatte i selskapet. Denne prosessen foregår vanligvis i rundt et år.

Under introduksjonen blir ansatte introdusert til verktøyene og ressursene de trenger for å lykkes, for eksempel rollebeskrivelser, ytelsesforventninger og nødvendig opplæring. Denne logistikken håndteres alltid av HR-personell.

Mengden variasjon som kreves i onboardingsprosessen (ulike roller, krav, sikkerhetsklareringer osv.) gjør det nødvendig å administrere den på en organisert måte. Programvare for introduksjon av ansatte kan brukes til å standardisere stadiene av ombordstigning og sikre at alle er på samme side om tidsplanen og ansvaret.

Personer som går gjennom en strukturert onboardingsprosess har en større sannsynlighet for å bli lengre i bedriften.

3. Offboarding

Offboarding blir noen ganger overskygget av onboardingsprosessen, men offboarding for ansatte kan også utgjøre en stor forskjell da det kan: 

  • Minimere forstyrrelser 
  • Opprettholde en positiv medarbeideropplevelse 
  • Beskytte selskapets omdømme som en ettertraktet arbeidsgiver.

4. Opplæring og utvikling

Det er to hovedgrunner til at opplæringsprosessen for ansatte vil kreve ekstra oppmerksomhet og bedre organisering fremover.

For det første må mye av opplæringen som en gang ble utført personlig må også håndteres eksternt. Det betyr nye verktøy og nye arbeidsflyter å administrere.

For det andre endret pandemien hvordan vi jobber, hvor vi jobber, og i noen tilfeller hvem vi jobber med. Det betyr sannsynligvis revidert eller ekstra trening for mange lag. Ifølge en rapport forventer bedriftsledere å investere en rekke initiativer i de kommende månedene, inkludert mangfold, rettferdighet og inkludering, relasjonsbygging og faglig utvikling og opplæring.

5. Medarbeiderforhold

Medarbeiderrelasjoner består av alle HR-aktiviteter rettet mot ansattes engasjement og medarbeiderbevaring. Dette innebærer å skape tiltak for å sikre at ansatte er fornøyde i jobben sin.

6. Kompensasjon og goder

Kompensasjon og goder er de to hovedformene for ytre motivasjon for å tiltrekke ansatte og beholde dem. HR er direkte ansvarlig for å tilby kompensasjons og fordelspakker til ansatte. Å gjøre det krever å måle lønns- og fordelspakkene til andre ansatte i organisasjonen i lignende stillinger, så vel som de utenfor organisasjonen.

Det innebærer også årlige evalueringer av ansattes prestasjoner som blir grunnlaget for å øke lønns- og fordelspakkene eller eventuelt forsterke dem med bonuser. Faktisk krever det store utvalget av forskjellige fordeler alene en omfattende måte å administrere denne HR-prosessen på; ulike lønninger og bonuser øker bare dens generelle kompleksitet.

7. Ansattes forespørsler

Hvordan HR-team håndterer forespørsler har en direkte innvirkning på ansattes opplevelse og jobbtilfredshet. Det er avgjørende for HR-avdelingen å ha arbeidsflyter på plass som kan løse forespørsler raskt og nøyaktig.

Det kan noen ganger være en utfordring fordi HR håndterer et bredt spekter av ansattes forespørsler.

Å forbedre resultatene for alle typer forespørsler kan være så enkelt som å bruke en programvare som lar team lage og automatisere ulike prosesser.

8. Resultatstyring

Resultatstyring er prosessen å måle hvor godt ansatte gjør jobben sin og finne måter å hjelpe dem med å forbedre seg. Ofte gjort på årsbasis, har HR-avdelinger i oppgave å administrere, evaluere og adressere hvert aspekt av resultatet.

Fordi det er så mange svært differensierte trinn involvert i denne prosessen, trenger den formelle styringstiltak som er replikerbare og i stand til å skalere gjennom en organisasjon.

9. Overholdelse av forskrifter

Regelverket varierer generelt etter bransje, tilsynsorgan, plassering og type arbeid som utføres. HR-avdelinger er ansvarlige for å publisere de spesifikke aktivitetene som må finne sted på tvers av forretningsenheter for å sikre at organisasjoner forblir kompatible. Det brede omfanget av disse forskriftene, det stadig økende antallet regulatoriske enheter og deres mandater, og stadig strengere straffer for manglende overholdelse, nødvendiggjør håndtering av samsvarsprosesser.

10. HR-planlegging (HRP)

For å være effektiv må HR balansere lang- og kortsiktig bemanningsbehov med forretningsmål og realitetene i markedet.

Ideelt sett bør faktorer som påvirker HRP integreres i programvare for prosesstyring. Ofte bruker bedrifter SWOT-analyse eller prognoseverktøy for å avdekke behovene deres.

Effektive HR-avdelinger driver organisasjonens mål ved å administrere HR-prosesser, men kan kompromittere vekst ved å bruke manuelle metoder. Repeterende, flertrinnsoppgaver og manuelle interaksjoner mellom verktøy er svært utsatt for menneskelige feil og ineffektivitet.

Automatisering og integrasjon kan eliminere disse risikoene, og gi HR-teamene mer tid til å fokusere på andre prioriteringer. Resultatet er en HR-avdeling som kan visualisere alle prosesser på ett sted, prioritere viktige krav og administrere sitt ansvar samtidig som de setter medarbeiderne først.

Vellykkede HR-avdelinger vet at det er deres jobb er å ta vare på mennesker, ikke bare papirarbeid. Tross alt er ansatte bedriftens mest verdifulle eiendel. Deres lykke og velvære har en direkte innvirkning på kundetilfredshet, prosesseffektivitet og virksomhetens lønnsomhet. 

For å forbedre kontroll er det viktig å integrere verktøy for å automatisere manuelle og repeterende oppgaver.

planr gjør det enkelt å strømlinjeforme og organisere HR-prosessene dine. Standardiser skjemaer, integrer verktøy og optimaliser prosesser i din bedrift. Kom i gang i dag.

Opprett din helt egen digitale arbeidsplass,
gratis

Du vil også kanskje like disse?