Timeregistrering

Bruk tiden din riktig

Timeregistrering gir deg som leder oversikt over:

Timeregistrering

Timeregistrering gir deg som leder oversikt over

Timeregistrering gir deg som leder oversikt over

Timeregistrering gjør det enkelt å holde oversikt

Med Planr timeregistering kan du smart og enkelt holde oversikt over både prosjekter og oppgaver. Du kan også legge til detaljert informasjon til timelistene.

 
Lønn

For deg som ønsker å eksportere timeliste til bedriftens lønnsystem.

Prosjekt

For deg som ønsker å få oversikt over timer på prosjekt.

Timeliste

For deg som ønsker full oversikt over tidsbruk på ulike oppgaver.

Oppmøte

Oversikt over ansattes oppmøtetider og fravær opp mot oppgaver.

Kunderapportering

Kunder får komplett innsikt i tid brukt på prosjekter og oppgaver.

Hjemmekontor

Sett opp IP-adresse for oppmøte og registrer timer fra hjemmekontoret ditt.

Alt i et dashbord 🙏

Start timeregistreringen når du er på jobb, hjemmekontor eller når du føler for å loggføre timer.

/   LA OSS JOBBE SAMMEN   /

Samarbeid med alle, på alle stadier

Gjør det enklere for teamet å jobbe sammen med ledelse, andre team, kunder og samarbeidspartnere i sanntid.