The future of AI.

AI Generator

Generer tekst, bilde, kode, chat og enda mer med

Avansert dashbord

Tilgang til verdifull brukerinnsikt, analyser og aktivitet.

Betalingsløsninger

Vi tilbyr kort og Ehf for enhver norsk bedrift

Flerspråklig

Evne til å forstå og generere innhold på forskjellige språk

Egendefinerte maler

Legg til et ubegrenset antall tilpassede forespørsler for kundene dine.

24/7 Support

Få tilgang til og administrer støttebilletter fra dashbordet.

Say goodbye to writer’s block AI

Intelligent Writing Assistant

Writer is designed to help you generate high-quality texts instantly, without breaking a sweat. With our intuitive interface and powerful features, you can easily edit, export or publish your AI-generated result.

Generate, edit, export.

Generate, edit, export.

Powered by OpenAI.

Digital Agencies

Product Designers

Enterpreneurs

Copywriters

Digital Marketers

Developers

Egendefinert Prompts

Egendefinerte maler

Post Title Generator

Get captivating post titles instantly with our title generator. Boost engagement and save time.

Summarize Text

Effortlessly condense large text into shorter summaries. Save time and increase productivity.

Product Description

Easily create compelling product descriptions that sell. Increase conversions and boost sales.

Artikkelgenerator

Lag unike artikler om ethvert emne umiddelbart. Øk engasjementet, forbedre SEO og spar tid.

Product Name Generator

Create catchy product names with ease. Attract customers and boost sales effortlessly.

Testimonial Review

Instantly generate authentic testimonials. Build trust and credibility with genuine reviews.

Problem Agitate Solution

Identify and solve problems efficiently. Streamline solutions and increase productivity.

Blog Section

Effortlessly create blog sections with AI. Get unique, engaging content and save time.

Blog Post Ideas

Unlock your creativity with unique blog post ideas. Generate endless inspiration and take your content to the next level.

Blog Intros

Set the tone for your blog post with captivating intros. Grab readers' attention and keep them engaged.

Blog Conclusion

End your blog posts on a high note. Craft memorable conclusions that leave a lasting impact.

Facebook Ads

Create high-converting Facebook ads that grab attention. Drive sales and grow your business.

Youtube Video Description

Elevate your YouTube content with compelling video descriptions. Generate engaging descriptions effortlessly and increase views.

Youtube Video Title

Get more views with attention-grabbing video titles. Create unique, catchy titles that entice viewers.

Youtube Video Tag

Improve your YouTube video's discoverability with relevant video tags. Boost views and engagement.

Instagram Captions

Elevate your Instagram game with captivating captions. Generate unique captions that engage followers and increase your reach.

Instagram Hashtags

Boost your Instagram reach with relevant hashtags. Generate optimal, trending hashtags and increase your visibility.

Social Media Post Tweet

Make an impact with every tweet. Generate attention-grabbing social media posts and increase engagement.

Social Media Post Business

Generate a text for your business social media networks. Maximize your social media presence with impactful business posts.

Facebook Headlines

Get noticed with attention-grabbing Facebook headlines. Generate unique, clickable headlines that increase engagement and drive traffic.

Google Ads Headlines

Create high-converting Google ads with captivating headlines. Generate unique, clickable ads that drive traffic and boost sales.

Google Ads Description

Step up your Google ad game, Craft high-converting ad copy that grabs attention and drives sales.

Paragraph Generator

Generate a paragraph with keywords and description. Never struggle with writer's block again. Generate flawless paragraphs that captivate readers.

Pros & Cons

Make informed decisions with ease. Generate unbiased pros and cons lists that help you weigh options and make better choices.

Meta Description

Get more clicks with compelling meta descriptions. Generate unique, SEO-friendly meta descriptions that attract customers and boost traffic.

FAQ Generator (All Datas)

Quickly create helpful FAQs. Our AI-powered generator provides custom responses to common questions in seconds.

Email Generator

Generate an email with your subject and description. Streamline your inbox and save time.

Email Answer Generator

Effortlessly tackle your overflowing inbox with custom, accurate responses to common queries, freeing you up to focus on what matters most.

Newsletter Generator

Generate engaging newsletters easily with personalized content that resonates with your audience, driving growth and engagement.

Grammar Correction

Eliminate grammar errors and enhance your writing with ease. Our tool offers seamless grammar correction for flawless content.

TL;DR Summarization

Automatically summarize long texts into bite-sized summaries with this TL;DR generator.

AI Image Generator

Create stunning images in seconds.

Freestyle

Lag din egen tilpassede generator med AI! Appen vår lar deg raskt og enkelt generere unikt innhold på alle språk.

AI Code Generator

Create custom code in seconds! Leverage our state-of-the-art AI technology to quickly and easily generate code in any language.

AI Article Wizard Generator

Create custom article instantly with our article wizard generator. Boost engagement and save time.

File Analyzer

Simply upload a file (PDF, CSV, .doc or .docx) and extract key insights or summarize the entire document.

Chat Image

Generate Image by user input

AI Web Chat

Analyze web page content with url

AI Video

Bring your static images to life and create visually compelling videos effortlessly.

AI YouTube

Simply turn your Youtube videos into Blog post.

AI Plagiarism Checker

Analylze text, comparing it against a vast database online content to identify potential plagiarism.

AI Content Detector

Analylze text, comparing it against a vast database online content to AI writing content

AI Web Chat

Analyze web page content with url

Planr verktøy

MagicAI has all the tools you need to create and manage your SaaS platform.

Advanced Dashboard

Advanced Dashboard

Track a wide range of data points, including user traffic and sales.

Payment Gateways

Payment Gateways

Securely process credit card or other electronic payment methods.

Flerspråkelig

Flerspråkelig

Ability to understand and generate content in different languages.

Affiliate System

Affiliate System

Inviter bekjente og tjen på hver referering.

Easy Export

Easy Export

Export generated content as plain text, PDF, Word or HTML easily.

Bedriftsprofil integrert

Bedriftsprofil integrert

Selskapsinfo integrers sømløst inn i alle generatorene.

Så, hvordan fungerer det?

1

Forklar enkelt hva innholdet ditt handler om og juster innstillingene i henhold til dine behov.

2

Så skriver inn grunnleggende informasjon eller nøkkelord om merkevaren eller produktet ditt, og la AI-algoritmene våre gjøre resten.

3

Til slutt kan du se, rediger eller eksporter resultatet med noen få klikk!

Ønsker du å prøve? Registrer deg

Enkel prising

Standard

kr999

per month

Select Standard
  • For deg som ønsker å komme i gang med Planr
  • 20,000 Word Tokens
  • 25 Image Tokens
Pro

kr2,990

per month

Select Pro
  • Full tilgang
  • 100,000 Word Tokens
  • 150 Image Tokens
Full suite

kr9,990

per month

Select Full suite
  • Full tilgang
  • evig bruk
  • Unlimited Word Tokens
  • Unlimited Image Tokens

Safe Payment: Use Stripe or Credit Card.

FAQ Hjelpesenter

har du noen spørsmål?

Supportteamet vårt vil få hjelp fra AI-drevne forslag, noe som gjør det raskere enn noen gang å håndtere støtteforespørsler.